Persondata for medarbejdere

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter af personoplysninger om medarbejdere på Askov Højskole og Efterskole  udarbejdet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 30  

  

Institutionens dataansvarlige: 

Artikel 30 stk. 1, punkt a 

Askov Højskole og Efterskole 

CVR nr. 38117416 og P.nr. 100 176 32 92 

Thomas Tarp Hansen – efterskoleforstander 

Maltvej 1, 6600 Vejen 

76961800 

askov@askovefterskole.dk og info@askov-hojskole.dk 

Formål med behandlingen: 

Artikel 30 stk. 1, punkt b 

Personaleadministration 

For yderligere oplysning om Askov Højskole og Efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen.

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger:  

Artikel 30 stk. 1, punkt b 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: 

 1. Ansøgere til stillinger 
 1. Ansatte 
 1. Tidligere ansatte 
 1. Frivillige 
 1. Medlemmer af ledelsesorganer herunder f.eks. direktion og bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 

Der behandles følgende kategorier af oplysninger om de registrerede personer: 

 1. Identifikationsoplysninger 
 1. Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration 
 1. Helbredsoplysninger herunder genetiske data 
 1. Strafbare forhold, herunder oplysninger om strafattester og børneattester. 

For yderligere oplysning om Askov Højskole og Efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen.

Kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisationer:  

Artikel 30 stk. 1, punkt d 

Personoplysninger videregives i henhold til lovgivningen til: 

 1. Offentlige myndigheder som SKAT, ATP, Arbejdsskade styrelsen, Arbejdstilsynet m.fl. 
 1. Offentlige myndigheder i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende borgere, der har ophold i institutionen 
 1. Pensionsselskaber 
 1. Banker 
 1. Forsikringsselskaber 

Endvidere videregives pligtmæssige personoplysninger til offentlige myndigheder.  

For yderligere oplysning om Askov Højskole og Efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen.

De forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger: 

Artikel 30 stk. 1, punkt f 

Som udgangspunkt slettes oplysningerne efter gældende forældelsesregler. 

Oplysninger om tidligere ansatte slettes 5 år efter afslutningen af den måned, hvor den pågældende fratrådte. 

Oplysninger om stillingsansøgere, der ikke har opnået ansættelse slettes senest 6 måneder efter udgangen af den måned, hvor sagen er afsluttet. 

Visse oplysninger om ansatte slettes under ansættelsen efter nærmere fastsatte retningslinjer.  

Der henvises til Askov Højskole og Efterskoles retningslinjer om sletning af personoplysninger 

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-ninger på institutionen 

Artikel 30 stk. 1 punkt. g   

jfr. artikel 32 stk. 1 

Der henvises til: 

Databeskyttelsespolitik for Askov Højskole og Efterskole 

Medarbejdererklæring for Askov Højskole og Efterskole med en mere detaljeret gennemgang af formålet med samt til sikkerheds-bestemmelserne i de indgåede kontrakter med IT- leverandører og databehandlere: 

Liste over gældende databehandleraftaler for Askov Højskole og Efterskole, samt: 

Retningslinjer og beredskabsplan anmeldelse af brud til Datatilsynet og de registrerede for Askov Højskole og Efterskole 

Generel beskrivelse af øvrige foranstaltninger og organisatoriske tiltag med henblik på overholdelse af de registreredes rettigheder m.v. 

Der henvises til:  

Retningslinjer for sikring af de registreredes rettigheder for Askov Højskole og Efterskole 

Interne retningslinjer om oplysningspligt efter artikel 13 for Askov Højskole og Efterskole 

Interne retningslinjer om oplysningspligt efter artikel 14 for Askov Højskole og Efterskole 

Interne retningslinjer om samtykke fra stillingsansøgere for Askov Højskole og Efterskole  

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik offentliggjort på www.askovefterskole.dk 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00