Retningslinjer til sikring af registreredes rettigheder

Askov Højskole og Efterskole 

Maltvej 1, 6600 Vejen 

CVR nummer: 38117416 

har den 25.05.2018 fastsat følgende retningslinjer til sikring af registreredes rettigheder og for behandling af henvendelser fra registrerede om deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 13 til 20.  Du kan læse endnu mere om registreredes rettigheder her

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede

Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede giver Askov Højskole og Efterskole, på det tidspunkt hvor oplysningerne indsamles, de oplysninger som fremgår af forordningens artikel 13. stk. 1,2 og 3. Se bilag. 

Askov Højskole og Efterskole tager stilling til om nogle oplysninger kan undlades fordi den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne. 

Oplysningspligten ekspederes indenfor en frist på 60 dage. 

2. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne ikke indsamles hos den registrerede:

Hvor personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede tager Askov Højskole og Efterskole stilling til om der skal gives meddelelse til den registrerede om indsamlingen. 

Hvis der skal gives meddelelse (se skabelon D4) om indsamling af personoplysninger til den registrerede giver Askov Højskole og Efterskole de oplysninger til den registrerede som fremgår af artikel 14. stk 1, 2 og 4. 

Oplysningerne gives indenfor den frist som fremgår af artikel 14. stk. 3. Se bilag. 

3. Den registreredes indsigtsret

Når den registrerede anmoder om indsigt i personoplysninger vedrørende den pågældende behandles denne anmodning af Askov Højskole og Efterskole. 

Askov Højskole og Efterskole sikrer, at der ikke udleveres oplysninger som krænker andres rettigheder. 

Askov Højskole og Efterskole tager stilling til om der er grund til at nogle af de registrerede personoplysninger ikke bør eller skal udleveres efter gældende lovgivning og praksis. 

Oplysningerne udleveres som papirkopi eller i elektronisk form.  

Begæring om indsigt imødekommes indenfor en frist på 60 dage. 

4. Anmodning om berigtigelse

Når den registrerede anmoder om berigtigelse af urigtige personoplysninger vedrørende den pågældende behandles denne anmodning af Askov Højskole og Efterskole). 

Askov Højskole og Efterskole sikrer, at den relevante instans inddrages i forbindelse med stillingtagen til om der behandles urigtige oplysninger, samt stillingtagen til om det er nødvendigt at indhente supplerende erklæringer til brug for behandling af anmodningen. 

Askov Højskole og Efterskole udarbejder svar til den registrerede. 

Begæring om berigtigelse imødekommes indenfor en frist på 60 dage. Såfremt der skal indhentes supplerende erklæringer forlænges fristen med den tid som medgår hertil. 

Den registrerede oplyses om hvorvidt der indhentes supplerende erklæringer. 

Askov Højskole og Efterskole underretter de modtagere som personoplysningen er videregivet til om berigtigelsen. Kopi af underretningen sendes til den registrerede. 

5. Anmodning om sletning af personoplysninger

Når den registrerede anmoder om sletning af personoplysninger vedrørende den pågældende, behandles denne anmodning af Askov Højskole og Efterskole. 

Askov Højskole og Efterskoletager stilling til om grundlaget for at kræve oplysningerne slettet er tilstede. 

Hvis oplysningerne kan kræves slettet, giver Askov Højskole og Efterskole underretning til andre dataansvar-lige og datebehandlere til hvem oplysningerne er videregivet om at oplysningerne skal slettes. 

Kopi af underretningen sendes til den registrerede. 

Begæring om sletning imødekommes indenfor en frist på 60 dage. 

6. Begæring om begrænsning af behandling af personoplysninger

Når den registrerede anmoder om begrænsning af behandling af personoplysninger vedr. den pågældende behandles denne anmodning af Askov Højskole og Efterskole. 

Askov Højskole og Efterskole tager stilling til om betingelserne for begrænsning er tilstede og fastsætter et tidsrum for varigheden af begrænsningen. 

Askov Højskole og Efterskole underretter de modtagere som personoplysningen er videregivet til om begrænsningen. Kopi af underretningen sendes til den registrerede. 

Askov Højskole og Efterskole) underretter den registrerede inden begrænsningen ophæves. 

7. Begæring om ret til dataportabilitet

Når den registrerede anmoder om at modtage personoplysninger om sig selv, som den registrerede selv har givet Askov Højskole og Efterskole behandles denne anmodning af Askov Højskole og Efterskole. 

Askov Højskole og Efterskole tager stilling til om betingelserne for udlevering af oplysningerne er tilstede og tager stilling til i hvilke form det er muligt at udlevere oplysningerne. 

Askov Højskole og Efterskole sikrer, at der ikke udleveres oplysninger som krænker andres rettigheder. 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00