Økonomi

Hvad koster et ophold på Askov Efterskole?

Betalingen i skoleåret 2024/2025 udgør:

Tilmeldingsgebyr: kr. 1500,- (betales ved indmeldelse eller senest indenfor 5 dage)

Depositum: kr. 4.500,- (betales 15. januar)

Skolepenge: kr. 2.720,- pr. uge (herfra trækkes elevstøtten)

På Askov Efterskole er skoleåret på 42 uger.

Efterskoleforeningens hjemmeside kan man selv udregne nettobetalingen.

Beregn prisen her.

Når det skal beregnes, hvad det koster at gå på efterskole, udregnes efterskolens pris på baggrund af husstandens samlede indkomst 2 år forinden skoleåret starter. Alle efterskolelever, undtaget nogle udenlandske elever, er berettiget til statslig elevstøtte. 

Hvis eleven har hjemmeboende søskende under 18 år, giver det et fradrag i den personlige indkomst.

Vi sørger for at søge den statslige elevstøtte til alle elever.

Skolepengene betales i 11 rater, hvor første rate betales 1. juli og sidste rate betales 1. maj.

Der tilkommer ingen yderligere egenbetaling til efterskolens aktiviteter, da skolebetalingen dækker alle ture, rejser mm. og al undervisning undtagen soloundervisning i musikskolen. (3000,- for et år)

Undervisningen i Cambridge-engelsk er ligeledes inkluderet i skolepengene, bortset fra indkøb af undervisningsmateriale til ca 400,- Ønsker eleven at gå til FCE-prøven eller CAE-prøven koster det 2550,- (april 2024)

Vi er altid klar til at hjælpe med eventuelle spørgsmål på tlf 76 96 18 0

Diverse Gebyrer

Udover skolepengene kommer der ikke ekstraudgifter med mindre eleven vælger at få soloundervisning eller vælger at gå til FCE-eksamen i Cambridge Engelsk.

Dog kan der,  f.eks. på designlinien komme nogle udgifter til materialer, hvis eleverne fremstiller et produkt efter eget ønske så som gallakjole, smykker etc.

Desuden betaler eleverne selv bøger til Cambridge-undervisningen, samt skihjelm til skituren (hvis de ikke har en eller kan låne en).

Ved framelding inden skoleårets start

Depositum tilbagebetales ikke, hvis eleven frameldes efter 1. marts (i det kalenderår skoleåret starter)

Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding.

Ved framelding i løbet af skoleåret

Depositum tilbagebetales ikke. Dertil er der et udmeldelsesgebyr som beskrives nærmere i skolekontrakten.

Dette gælder også, hvis eleven afbryder opholdet på skolens foranledning.

Er prisen på efterskolen fradragsberettiget?

Nej, efterskolens pris er ikke fradragsberettiget. Udgifterne i forbindelse med et efterskoleophold vurderes som værende privatanliggende og er derfor ikke fradragsberettiget. Dette gælder for alle, både samlevende og ikke samlevende forældre.

Hvordan beregnes elevstøtten som enlig forsørger?

Skolepengene beregnes på baggrund af husstandens sammensætning ved skolestart (1. august). Hvis du har en samlever ved kursusstart, vil dennes indkomst også indgå

i beregningsgrundlaget for elevstøtten.

Er der søskenderabat hvis begge børn skal på efterskole samme år?

Nej, der er ingen rabat i forhold til at have to børn, som går på efterskole på samme tid. Dog danner de to børn søskendebidrag for hinanden, idet børnene stadig betragtes som hjemmeboende, når de går på efterskole.

Hvornår sker der genberegninger af elevstøtten?

Genberegninger af statens elevstøtte sker kun i tilfælde af, at en forælder eller en forælders samlever dør i løbet af perioden, eller hvis forældrene eller samlever og forælder i husstanden bliver bevilliget til separation eller skilsmisse. Der sker heller ingen genberegninger hvis eleven flytter adresse eller en person i husstanden flytter adresse. Det er udelukkende husstandens sammensætning ved opholdets start, elevstøtten er baseret på og som går ind og påvirker efterskolens pris. 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00