Praktisk information

Askov Efterskole er en almen efterskole med 7 kreative linjefag. Skolen ligger i Sydjylland og har plads til 120 elever. 

På denne side kan du finde andre praktiske oplysninger om skolen. Det er f.eks. om skolepenge og værdigrundlag, men også årsplan, evalueringsresultater og hvem der sidder i skolens Styrelse og repræsentantskab.

Her finder du blandt andet:

Vil du støtte Askov Højskole og Efterskole?

Hvert år gennemfører vi en indsamling for at opretholde status som almennyttig institution. Som almennyttig institution kan vi søge momskompensation. Det betyder meget for både elever, kursister og personale, da pengene bliver brugt på ting der er synlige og nyttige i dagligdagen, – bl.a. møbler og inventar. Hvis du vil støtte os ved at give et bidrag til indsamlingen kan du indbetale via linket herunder. Beløbet er fradragsberettiget for giveren. Hvis du ønsker, at vi skal opgive beløbet til SKAT, skal du huske at oplyse dit CPR-nummer sammen med indbetalingen.

Klik her og støt med kr. 200, 500 eller 1000 kroner

Alle elever besvarede et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Et visuelt overblik over elevernes besvarelser:

 

Desuden fremgår det bl.a. at:

  • 97% af eleverne svarer at efterskolen lever op til deres forventninger i forhold til det sociale liv. Resten svarer 'i mindre grad'. Ingen svarer 'slet ikke'.
  • 96% af eleverne svarer at skolen lever op til deres forventninger i forhold til fagligheden (heraf 50% 'i høj grad').
  • 93% af eleverne erklærer sig 'meget enig' eller 'enig' i at 'Jeg har udviklet mig meget, siden jeg startede på efterskolen'.
  • 30% af eleverne synes der er for mange regler.
  • 92% af eleverne svarer 'ja altid' eller 'ja, for det meste' på spørgsmålet om, hvorvidt der er et godt sammenhold mellem eleverne på skolen. De resterende svarer 'nogle gange', mens ingen elever svarer nej.
  • Heller ingen elever svarer nej på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne er gode til at støtte og hjælpe hinanden.
  • 93% af alle elever svarer at de er 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med efterskolen generelt. Ingen elever svarer 'utilfreds'.

Se resultatet af hele undersøgelsen her:

Askov Højskole og Efterskoles Styrelse

Der er en fælles styrelse for Askov Højskole og Efterskole.

Se en oversigt over de nuværende medlemmer af Styrelsen her

Oversigt over Repræsentantskabet medlemmer

(april 2019 - marts 2023)

  

Udpeget af Askov Skolekreds

 

Marianne Jensen

Hundeopdrætter

Niels Erik Jørgensen

Efterskolelærer

Niels Schmidt

Tidl.  efterskoleforst.

Inge Lis Dalsgaard

Sygeplejerske

Klaus Kildemand

 

Christian Jensen

Chefredaktør

Jakob Henningsen

 

Louise Nørmark Olsen

 

Jane Vinther

Studielektor SDU

Mette Matthisson

 

  

Udpeget af personalet

 

Teresa Nielsen

Museumsdirektør

Else Flansmose

Udviklingskonsulent

Peter Hedegaard

Valgmenighedspræst

Jacob Sander

Centerleder

Troels Ravn

MF, skoleleder

Rasmus Jensen

Lærer

Julie Honore Nørgaard

Studerende SDU

Rikke Tønder

Ansat - Oldfrue

Grethe Nielsen

Ansat - Efterskolelærer

Ole H.B. Andreesen

Ansat - Højskolelærer

  

Forslag fra Styrelsen

 

Peter Gæmelke

Gårdejer

Ole Slot

Kommunaldirektør

Jesper Moesbøl

Tidl. UVM

Anders Hind

Pens. Leder

Erik Nellemann Hansen

Advokat

Ulrik Kragh

Dir. For UV

Hans Brun Hansen

Tidl. forstander VBC

Peter Solkær

Specialkonsulent UVM

Helga Kolby Kristiansen

Tidl. højskoleforstander

Theresia Treschow

Sognepræst

Selvevalueringen er en grundig gennemgang og bearbejdning af Askov Højskole og Efterskoles værdigrundlag.

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00