Boglig profil på Askov Efterskole

Askov Efterskole er en ambitiøs, boglig efterskole for 9. og 10. klasse, og det er vigtigt for os, at vores læringsmiljø er præget af tillid, respekt og tolerance mellem elever og lærere. Derfor stiller vi krav til eleverne om seriøsitet, aktiv deltagelse og dialog, og forventer at alle bidrager til et klasserum præget af interesse og fordybelse.

Boglig efterskole

Askov Efterskole er en boglig efterskole, hvor vi går op i, at vores elever udvikler sig fagligt og får en oplevelse af et sundt og opbyggende læringsmiljø. Vi tror på, at det er afgørende for den enkelte elevs faglighed, at læringsmiljøet er præget af tillid, respekt og tolerance. Ikke alene blandt eleverne, men også mellem elever og lærere. For at dette kan lade sig gøre, har vi forventninger til eleverne. På samme måde kan eleverne have forventninger til lærerne.

Hvad er en boglig efterskole

 

En boglig efterskole bygger på, at eleverne engagerer sig med både aktiv deltagelse og dialog. Når alle elever bidrager til dette miljø, vil klasselokalet automatisk fyldes af lysten til at lære, og det smitter. Den enkelte elev er i fokus, samtidig med at vores erfaring viser, at klassestrukturer er altafgørende for trivsel, læring og fordybelse. På Askov vil du opleve, at en boglig efterskole ikke betyder ensformig og kedelig klasseundervisning. 

En boglig efterskole handler i høj grad om at kombinere faglighed med kreativitet og innovation. Vi skal i klasserne udforske ideer og se nye muligheder sammen. Bruge fantasien og skabe noget unikt. Tænke ud af boksen og se på boglige fag med kreative øjne. Med denne tilgang ønsker vi på Askov at ruste vores elever til at gribe faglige problemstillinger på nye måder. Askov Efterskole er altså en boglig efterskole, men langt fra en kedelig efterskole.

Emneuger og ekskursioner

 

Askov er også en boglig efterskole udenfor klasselokalet. Vi har i løbet af året forskellige emneuger, hvor vi skal arbejde med tværfaglige projekter. Hvert år afholder vi bl.a. Politisk Festival, hvor eleverne opdeles i partier og skal forholde sig til forskellige områder. Dette er en af de mange måder, hvor vi kombinerer alternative undervisningsformer med høj faglighed.

Derudover har vi brobygning, faguger, linjefagsuger og emneuger.

Høj faglighed

 

Boglige efterskoler er der masser af rundt omkring i landet. Alligevel tror vi på, at du på Askov Efterskole kan få en unik oplevelse. Både socialt, kreativt og fagligt. Vores faglighed er i top, og vi gør alt, vi kan for at give alle elever de bedste forudsætninger for at udvikle sig og lære. Derfor har vi også niveaudelt undervisningen, så eleverne kan få både den rette hjælp og udfordring.

Ønsker du som kommende elev at forbedre dit engelsk på et internationalt højt niveau, tilbyder vi også Cambrigde Engelsk.

Ambitionerne for vores elever er ikke som alle boglige efterskoler. Fagligheden holder ikke kun til i klasselokalerne på Askov. Vores lærere står på spring for at hjælpe med lektier og afleveringer i vores lektiecafé. Lektiecaféen holdes hver aften i en time, hvor eleverne kan komme og få hjælp til det skolearbejde, der må udfordre. Her er relation bærende for den udvikling, vi ønsker eleverne skal opleve. Både fagligt og socialt.

Niveaudelt undervisning

Vi vil gerne give alle elever de bedste forudsætninger for at udvikle sig og lære. Derfor niveaudeler vi vores undervisning, så vores elever kan modtage netop de udfordringer og den hjælp, de har brug for. Vi tilbyder desuden Cambridge Engelsk til dem, der ønsker engelsk på et internationalt højt niveau.

Vi forventer, at vores elever deltager aktivt i undervisningen og laver lektier og afleveringer til tiden. Hver aften afholder vi 1 times lektiecafé, hvor vores lærere står på spring for at hjælpe med at få færdiggjort lektier og afleveringer.

Emneuger og ekskursioner

Hos os foregår undervisningen ikke kun i klasselokalet. I løbet af året har vi spændende fagdage, hvor eleverne får muligheden for at fordybe sig i de boglige fag og arbejde på nye og anderledes måder.

Vi afholder desuden emneuger med tværfaglige projekter. F.eks. afholder vi hvert år Politisk Festival, hvor alle elever bliver opdelt partier og i løbet af ugen præsenteres for forskellige områder, de skal forholde sig til. Her fordyber vi os i samfundsfag, historie og politik, og eleverne får en større forståelse af deres demokratiske rettigheder og forpligtelser. Som afslutning på ugen inviterer vi til paneldebat med besøg af politikere.

Desuden har vi brobygning, faguger, linjefagsuger og emneuger i løbet af året.

Sammenspil mellem boglig og kreativ undervisning

At være kreativ handler om at tænke ud af boksen. Om at udforske idéer og se nye muligheder. Om at bruge sin fantasi og skabe noget helt unikt. Og dét er en evne, der kan bruges i mange sammenhæng – også fagligt.

Vi tror på, at kombinationen af boglige fag og kreative fag giver en synergi, der ruster vores elever til at gribe faglige problemstillinger an på nye måder. Samtidig lægger vi også vægt på dannelsen af det hele menneske og tror på værdien af at bruge fantasien til at skabe, bygge eller designe noget, der er ens helt eget.

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00