Oplysning om behandling af persondataoplysninger jf. art. 13

Du har rettet henvendelse til Askov Højskole og Efterskole 

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Askov Højskole og Efterskole 

Den dataansvarlige er: 

Thomas Tarp Hansen, Maltvej 1, 6600 Vejen. Tlf. 76961800 eller tt@askovefterskole.dk

Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige mundigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b. 

Askov Højskole og Efterskole har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 

Askov Højskole og Efterskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. 

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år. 

Oplysninger om karakterer i forbindelse med afgangsprøver på efterskolen vil ikke blive slettet. 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet. 

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. 

 Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrerer dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør. 

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Askov Højskole og Efterskoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte. 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00