Fortegnelse over behandlingsaktiviteter af personoplysninger om elever

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter af personoplysninger om ELEVER for Askov Højskole og Efterskole

Udarbejdet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 30

  

Skolens dataansvarlige:

Artikel 30 stk. 1, punkt a

Askov Højskole og Efterskole

38117416 og P.nr. 100 176 32 92

Thomas Tarp Hansen– efterskoleforstander

Maltvej 1, 6600 Vejen

76961800

askov(at)askovefterskole.dk og info(at)askov-hojskole.dk

Formål med behandlingen:

Artikel 30 stk. 1, punkt b

Elev og forældredata, som Askov Højskole og Efterskole er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisnings- og administrative årsager, hvilket vil sige, at Askov Højskole og Efterskole, for at kunne levere den ydelse, som er relateret til elevens ophold og undervisning på skolen.

For yderligere oplysning om Askov Højskole og Efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark for efterskoleelever  og højskoleelever med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen.

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger:

Artikel 30 stk. 1, punkt b

Kategorien af registrerede omfatter: Højskoler: elever, kursister, Efterskoler: elever på 9. og 10. klassetrin samt forældremyndighedsindehavere.

Personoplysningerne falder i kategorier efter både art. 6, 9 og 87 i Data-beskyttelsesforordningen.

Hvad angår oplysningerne efter art. 6, skal hjemlen for disse findes i stk. 1 a (samtykke) og stk. 1 b.

Hjemlen for behandling af personoplysninger omfattet af artikel 9 findes i stk. 2 a. (samtykke)

Behandling af oplysninger om CPR-numre, artikel 88, behandles på grundlag af samtykke, eller hvor der er lovkrav om, at CPR-nummer skal anvendes eller dette er et naturligt og afgørende led i driften af skolen.

For yderligere oplysning om Askov Højskole og Efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark efterskolelever og højskoleelever med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen.

Kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisationer:

Artikel 30 stk. 1, punkt d

Oplysninger bliver videregivet til offentlige myndigheder og private aktører i de henseender, hvor det måtte være nødvendigt for at skolen kan overholde sine kontraktretlige forpligtelser overfor eleven i forbindelse med administration af elevens ophold og yde den aftalte undervisning og, hvor den registrerede elev har givet samtykke til det.

Dette kan bl.a. være praktiserende læger, undervisningsportaler, kommuner og lignende. Endvidere videregives pligtmæssigt oplysninger til offentlige myndigheder.

For yderligere oplysning om Askov Højskole og Efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark efterskoleelever  og højskoleelever med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen.

De forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger:

Artikel 30 stk. 1, punkt f

Som udgangspunkt slettes oplysningerne efter gældende forældelsesregler.

Dog slettes oplysninger på Efterskole: elever og forældremyndighedsindehaver, Højskole: Elever og kursister, der har været i ansøgningsproces, men som ikke er blevet/har valgt optagelse på skolen, hurtigst muligt og senest efter 6 måneder.

Der henvises til Askov Højskole og Efterskoles retningslinjer om sletning af personoplysninger

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-ninger på institutionen

Artikel 30 stk. 1 punkt. g

jfr. artikel 32 stk. 1

Der henvises til:

Databeskyttelsespolitik for Askov Højskole og Efterskole

Databeskyttelseshåndbog for Askov Højskole og Efterskole

Medarbejdererklæring for Askov Højskole og Efterskole, med en mere detaljeret gennemgang af formålet med samt til sikkerheds-bestemmelserne i de indgåede kontrakter med IT- leverandører og databehandlere:

Liste over gældende databehandleraftaler for Askov Højskole og Efterskole, samt:

 Retningslinjer og beredskabsplan anmeldelse af brud til Datatilsynet og de registrerede for Askov Højskole og Efterskole

Generel beskrivelse af øvrige foranstaltninger og organisatoriske tiltag med henblik på overholdelse af de registreredes rettigheder m.v.

Der henvises til:

Retningslinjer for sikring af de registreredes rettigheder for Askov Højskole og Efterskole

Interne retningslinjer om oplysningspligt efter artikel 13 for Askov Højskole og Efterskole

Interne retningslinjer om oplysningspligt efter artikel 14 for Askov Højskole og Efterskole

Interne retningslinjer om samtykke fra elever for Askov Efterskole

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik offentliggjort på www.askovefterskole.dk og www.askov-hojskole.dk

 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00