Bri10sh - Sprog & Globalt Udsyn

Bri10sh er international 10. klasse på Askov Efterskole, hvor undervisningen i matematik, engelsk, naturvidenskab og samfundsfag foregår på engelsk. Indholdet i alle fag følger de danske lovbestemmelser.

Bri10sh

  • hvor undervisningen foregår på engelsk
  • hvor indhold og undervisning udfordrer dig til at tænke globalt
  • som vækker din interesse for sprog og kultur
  • som giver dig stærke, håndgribelige kort på hånden til en sproglig uddannelse evt. i udlandet.
Undervisningen

Engelskundervisningen er på internationalt niveau og eleverne kan udover FS10-prøven afslutte deres sprogundervisning med én af 2 international anerkendte eksamener:

  • First Certificate in English (FCE) (niveau B2 i den Fælles Europæiske Referenceramme)
  • Certificate in Advanced English (CAE) (niveau C1 i den Fælles Europæiske Referenceramme)
  • Begge prøver styres fra Cambridge Univesity og er en del af ESOL-systemet, som er det ældste system og oprindelig tænkt til elever på gymnasieniveau og derover. CAE er systemets næsthøjeste niveau og giver direkte adgang til en række engelsksprogede universiteter.

Eleverne undervises i International Mathematics, hvor matematikundervisningen foregår på engelsk og derfor naturligt benytter matematiske begreber og betegnelser på engelsk. Undervisningen forbereder eleverne på at kunne indgå i et matematisk/naturvidenskabeligt studieforløb på engelsk.

Eleverne undervises desuden i Global Perspective, hvor de arbejder (på engelsk) med emner der har global betydning og med fokus på andre kulturer og samfund. Her kommer du til at sætte din viden om verden i spil samtidig med at du udforsker andre kulturers traditioner, kunst og samfundsforhold.

Alle Bri10sh elever kan vælge tysk eller fortsætter-fransk som deres 2. fremmedsprog.

Rejser

Vi skal selvfølgelig ikke blot lære om verden hjemme fra klasselokalet. I løbet af efterskoleåret rejser vi ud i verden til et engelsksproget land for at komme helt tæt på andre landes sprog og kulturer. (rejsen er inkluderet i skolepengene)

Internationalt samarbejde

Askov har et mangeårigt samarbejde med Soka Universitetet i Japan og SGI-Danmark, som er en del af Soka Gakkai International (SGI) med mere end 12 millioner medlemer i 192 lande, og vi har på derfor i perioder gæster boende fra fx Japan og Slovenien. De besøgende integreres i undervisningen i faget Global Perspective, ligesom vores mange udenlandske gæster giver eleverne mulighed for at få brugt deres engelsk mest muligt.

Vi vil desuden få besøg af gæstelærere fra forskellige lande som vil aktualisere kulturformidlingen og sprogundervisningen.

Bri10sh afsluttes med folkeskolens 10. klasse prøve (FP10)

Læs en artikel om Bri10sh her: Askov Efterskole lancerer ny international linje.

(Bri10sh oprettes når der er 16 eller flere tilmeldte)

 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00