Økonomi

Hvad koster et ophold på Askov Efterskole

Betalingen i skoleåret 2023/2024 udgør:

Tilmeldingsgebyr: kr. 1500,-
Depositum: kr. 4.500,-
Skolepenge: kr. 2.620,- excl. elevstøtte.

Se en betalingsoversigt her

Efterskoleforeningens hjemmeside kan man selv udregne nettobetalingen. Beregn prisen her.

Når det skal beregnes, hvad det koster at gå på efterskole, udregnes efterskolens pris på baggrund af forældrenes indkomst. Alle efterskolelever er berettiget til statslig elevstøtte. Elevstøtten varierer alt efter indkomst og eventuelle hjemmeboende børn under 18 år. Mere præcist beregnes tilskuddet ud fra selve husstandens indkomst, og er dine forældre derfor skilt eller har du af anden grund ikke samme folkeregisteradresse som dine forældre, er det altså udelukkende husstandens sammenlagte indkomst, der bestemmer prisen på efterskolen. Er der på adressen inkluderet børn under 18 år, gives der hertil også et vis fradrag pr. barn. Barnet som skal på efterskole er ikke inkluderet i denne ordning.

Der tilkommer ingen yderligere egenbetaling til efterskolens aktiviteter, da skolebetalingen dækker alle ture, rejser mm. og al undervisning undtagen soloundervisning i musikskolen.

Undervisningen i Cambridge-engelsk er ligeledes inkluderet i skolepengene. Ønsker eleven at gå til FCE-prøven eller CAE-prøven koster det 2275,- (maj 2021)

Udover skolepengene kommer der ikke ekstraudgifter med mindre eleven vælger at få soloundervisning eller vælger at gå til FCE-eksamen i Cambridge Engelsk.

Dog kan der,  f.eks. på designlinien komme nogle udgifter til materialer, hvis eleverne fremstiller et produkt efter eget ønske så som gallakjole, smykker etc.

Desuden betaler eleverne selv bøger til Cambridge-undervisningen, samt skihjelm til skituren (hvis de ikke har en eller kan låne en).

Ved framelding inden skoleårets start

Depositum tilbagebetales ikke, hvis eleven frameldes efter 15. marts (i det kalenderår skoleåret starter)

Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding.

Ved framelding i løbet af skoleåret

Depositum tilbagebetales ikke. Dertil er der et udmeldelsesgebyr som beskrives nærmere i skolekontrakten.

Dette gælder også, hvis eleven afbryder opholdet på skolens foranledning.

Nej, efterskolens pris er ikke fradragsberettiget. Udgifterne i forbindelse med et efterskoleophold vurderes som værende privatanliggende og er derfor ikke fradragsberettiget. Dette gælder for alle, både samlevende og ikke samlevende forældre.

Det påvirker ikke beregningen om du er enlig forsørger eller ej. Elevstøtten udregnes altid på baggrund af husstandens samlede indkomst, så er du enlig forsørger, er det udelukkende din indkomst, der afgør efterskolens pris.

Nej, der er ingen rabat i forhold til at have to børn, som går på efterskole på samme tid. Dog danner de to børn søskendebidrag for hinanden, idet børnene stadig betragtes som hjemmeboende, når de går på efterskole.

Genberegninger af statens elevstøtte sker kun i tilfælde af, at en forælder eller en forælders samlever dør i løbet af perioden, eller hvis forældrene eller samlever og forælder i husstanden bliver bevilliget til separation eller skilsmisse. Der sker heller ingen genberegninger hvis eleven flytter adresse eller en person i husstanden flytter adresse. Det er udelukkende husstandens sammensætning ved opholdets start, elevstøtten er baseret på og som går ind og påvirker efterskolens pris. 

Har du spørgsmål?

Du er altid hjertelig velkommen til at ringe eller skrive til os.
Brug kontaktformularen eller giv os et ring.

Eller ring:

Telefontid:
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.30
Fredag: 09.00 – 14.00

EFTERSKOLERNES DAG

Kom til Efterskolernes Dag søndag d. 25/9 kl. 13-17.